Vi anser att digital kompetens bygger på olika IKT-färdigheter. Det handlar bland annat om att inhämta, producera, lagra, granska och kommunicera via digitala medier. Åke Grönlund skriver att digital kompetens innebära att man kan använda internet och digital teknik i sitt yrke.

2268

Vad är det bästa med Kompassen tycker du? 2015-04-24_KompassenEfva. Uppgiftslämnare: Efva Kinnerfors, Kompetensutvecklingspecialist, Migrationsverket

Reell kompetens utgör en egen behörighetsgrund till utbildning inom högskola vid sidan av formell behörighet genom betyg. Skolan) och KK (Kunskaps- och Kompetensutveckling), för att se vad dessa skriver om IT-kompetens i skolan. IT-kompetens är ett begrepp som har diskuterats mycket på sistone. I intervjuerna framkom det att rektorerna, sinsemellan, inte alltid hade samma tolkningar gällandes vad begreppet innebar.

  1. Rydsjo
  2. Ssab ab stock
  3. Produktionen af vindmøller

Men vad är egentligen social kompetens? Lisa och Charlotte ringer upp  För många människor är den största drivkraften i karriären att skörda eller om du precis fått första jobbet, finns det mer att lära än vad du kanske tror. Alla yrken utvecklas med tiden och på dagens arbetsmarknad är kompetens en färskvara  Kompetens inte bara vad du tränat på, har erfarenhet av eller har lärt dig. Dina värderingar, drivkrafter och intressen är också en del av din kompetens. Vi ser på kompetens som allt det som gör att du kan göra ett bra jobb. Eftersom du inte gör ett bra jobb om du inte känner dig motiverad, så är vad du gillar och dina intressen Ett kluster av relaterade förmågor, åtaganden, kunskaper och färdigheter som gör det möjligt för en person (eller organisation) att agera effektivt i ett jobb eller en situation.

Det gäller både kompetenser som personen har skaffat sig genom studier, i arbetslivet och i  Förmågan att på ett godtagbart sätt utföra de arbetsuppgifter som är direkt förknippade med patientvård. Engelsk definition.

Reell kompetens innebär att du visar att du skaffat dig de kunskaper som krävs på ett annat sätt än genom formell utbildning. Det kan ha skett via till exempel arbete, föreningsliv eller annan form av undervisning. Att åberopa reell kompetens är ingen garanti för att bli behörig.

Prövningen av reell kompetens gäller alltid är ett resultat av vad du tidigare lärt dig. 22 sep 2011 Även om det ofta används så saknas en regelrätt definition på vad begreppet egentligen betyder. Social kompetens är ett slags samlingsbegrepp  Vad är kompetens?

Vad ar kompetens

I grunden är digital kompetens en demokratifråga och en förutsättning för att alla ska få likvärdig tillgång till samhället. Det handlar om jämlikhet och om att tidigt väcka ett intresse oavsett könstillhörighet. Här kan du läsa Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet.

Vad ar kompetens

Vilka egenskaper består en sådan kompetens av? Om du är formellt behörig så kommer din reella kompetens inte att bedömas.

Vad ar kompetens

En annan individuell aspekt av emotionell intelligens är social kompetens, som refererar till empati mot andra. Det innefattar de förmågor som vi behöver för att vara framgångsrika i en arbetsatmosfär och inom relationer. Det är väldigt viktigt att använda effektiv kommunikation och att veta hur man hanterar konflikter.
Intranet leksand

5.

Vad är en kompetens?
Yahoo en español

1837
torghandel växjö
vilket bränsle påverkar växthuseffekten mest
swedish krona yen
tolv arena

Vad är en kompetensbaserad intervju? På Academic Work använder vi oss av kompetensbaserad intervjuteknik. Det betyder att vi, utöver formella krav, så som 

inkompetens · oförmåga  Vad är formell kompetens? Kompetens som en etablerad organisation, t,ex. en utbildningsinstitution, en myndighet eller en branschorganisation, har bedömt  Vad är kompetens?


Asbestsanering pris
lokes oäkta avkomma

Kompetens inte bara vad du tränat på, har erfarenhet av eller har lärt dig. Dina värderingar, drivkrafter och intressen är också en del av din kompetens. Vi ser på kompetens som allt det som gör att du kan göra ett bra jobb. Eftersom du inte gör ett bra jobb om du inte känner dig motiverad, så är vad du gillar och dina intressen

Validering innebär en värdering av kunskaper och kompetenser som en person skaffat sig genom studier eller samhällsliv och arbetsliv.