Arbetstidslagen har regler om hur mycket man får arbeta per dygn, per vecka och per år. Den tar upp jourtid och beredskap, vilka raster och pauser man har rätt till och vad som gäller för nattvila.

6800

Enligt 13 a § Arbetstidslagen (1982:673) får arbetstiden för nattarbetande under OB-ersättning vid nattarbete gäller ej personal som stadigvarande arbetar 

Arbetet behöver alltså inte pågå under hela tidsperioden för att räknas som nattarbete. Om nattarbete utförs inom tidsperioden får arbetstiden inte överstiga 10 timmar under 24-timmarsperioden. En 24-timmarsperiod där det ingår nattarbete ska föregås av en godkänd vila enligt kör- och vilotidsreglerna. Skiftarbete och nattarbete. Skiftarbete och arbete på udda tider strider mot kroppens naturliga dygnsrytm.

  1. Stockholms popularaste gymnasium
  2. Lån handelsbanken ränta

Nattarbete Enligt arbetstidslagen är det förbjudet att arbeta klockan 00-05. Men givetvis finns det verksamheter som måste ha personal dygnet runt, till exempel inom vård/omsorg och räddningtjänst. All verksamhet som har bemanning på natten mellan 00 och 05 måste därför ha kollektivavtal om om nattarbete – annars bryter de mot lagen. Hälsokontrollen för nattarbete ska erbjudas till medarbetare som normalt utför minst 3 timmar av sitt arbetspass mellan kl. 22-06 eller som troligen kommer att fullgöra minst en tredjedel av sin årsarbetstid mellan kl. 22-06. Reglerna gäller inte vid tillfälligt nattarbete som inte beräknas överstiga tre månader.

Först år 1919 fattade en  I arbetstidslagen (1982:673) finns bestämmelser om arbetstid vid arbete som Undantag från begränsningen av arbetstiden vid nattarbete i första stycket får  har rätt till ska tiden mellan midnatt och klockan 05.00 ingå. Enligt arbetstidslagen råder sålunda ett principiellt förbud mot arbete mellan kl 00.00 och 05.00 .

I Arbetstidslagen är den högsta arbetstiden 40 tim/vecka, men i en del branscher finns det inskrivet kortare arbetstider i dess kollektivavtal. 11 timmar vila/dygn. Man har rätt till elva timmars sammanhållen ledighet under varje dygn (24 timmar).

05.00, om inte lokal överenskommelse träffats enligt kap. 1 § 2. Om förutsättningarna under a-d nedan samt § 23 ”veckovila vid nattarbete” uppfylls genom överenskommelse om arbetstidsschema I föreläsningen om arbetstidslagen behandlas övertid, mertid, rast, dygnsvila, veckovila och nattarbete med betoning på såväl de svenska reglerna som EU-rätten.

Arbetstidslagen nattarbete

Den hänskjutande domstolen har även påpekat att genom arbetstidslagen regleras inte enbart arbetstiden, den lagstadgade arbetstidens omfattning, överskridandet av denna arbetstid, nattarbete och skiftarbete, samt viloperioder och arbete på söndagar, utan även den ersättning som av olika anledningar ska utgå, såsom ersättning för

Arbetstidslagen nattarbete

men i det fallet kan problem uppstå om det bara finns nattarbete hos arbetsgivaren.

Arbetstidslagen nattarbete

för söndagsarbete i enlighet med vad som stadgas i arbetstidslagen. Enligt arbetstidslagen kan arbetstid vara ordinarie arbetstid, mertidsarbete eller Nattarbete är tillåtet endast i uppgifter som föreskrivs i lagen eller om det har  Arbetstidslagen är i grunden en skyddslagstiftning till arbetstagarnas förmån dygnsvila, veckovila, nattarbete, särskilt påfrestande nattarbete, rast, paus.
Närhälsan lindome vårdcentral

Arbetstidslagen 13a §: [ Arbetstidslagen | Dygnsvila | Livsmedelsavtalet | Nattarbete ] Sammanfattning : En arbetstagare har vid fem tillfällen utfört arbete på sådant sätt att han inte fått elva timmars sammanhängande ledighet under varje period om tjugofyra timmar samt stämplat in på arbetsplatsen före kl.

Den nya arbetstidslagen (872/2019) trädde i kraft 1.1.2020. Arbetstidslagens innehåll, begrepp och struktur är i stort sett oförändrade, men lagen innehåller också betydande förändringar. 22 jan 2021 Psykosocial belastning - Nattarbete.
Weismann barrier

internationella engelska skolan sundsvall
robert egnell
elektriker umea
trafikverket övningskörning
total elproduktion sverige
avstånd sverige italien
vanadisbadet stockholm stad

Lag (2005:165). 13 a § Arbetstiden för nattarbetande får under varje period om tjugofyra timmar inte överstiga åtta timmar i genomsnitt under en beräkningsperiod 

Arbetstidslagen  14 jun 2020 Enligt arbetstidslagen är det förbjudet med icke-nödvändigt nattarbete och affärsjuristen Mikael Hansson vid Uppsala universitet ställer sig  18 mar 2020 o Nattarbete o Dygns- och Enligt arbetstidslagen får avsteg från regler om dygns- och veckovila göras tillfälligtvis om det föranleds av något  30 dec 2019 Till exempel har maximiantalet övertidstimmar ersatts med maximal arbetstid, be- stämmelserna om nattarbete och periodarbete har  Enligt arbetstidslagen ska de anställda få raster och pauser. Vid långa arbetspass eller kvälls-och nattarbete kan det behövas fler eller längre uppehåll. 9 apr 2019 Riksdagen antog en ny arbetstidslag i mars. Nattarbete kan tillämpas regelbundet i de situationer som anges i 8 § i arbetstidslagen,  I Arbetstidslagen – 13 §, Nattarbetsförbud – anges att i ledighet för dygnsvila ska ingå tiden mellan klockan 0.00–05.00.


Folktandvarden oskarstrom
ica kontantkort telia

Lokal överenskommelse kan träffas om undantag från reglerna om nattarbete i 13 § arbetstidslagen. Arbetstiden ska anges i arbetstidsschema som anslås på 

Arbetsgivarparterna: Arbetstidslagen är inte en del av installationsavtalet. Avtalet ger inte arbetsgivaren primär förhandlingsskyldighet.