Arbetar du på Sveriges Television, Sveriges Radio eller Utbildningsradion? Då omfattas du av det kollektivavtal som kallas Public Service. Det innebär att du får 

2599

Omfattas man av ett kollektivavtal har man dessutom rätt till föräldralön. Föräldralönen är en extra lön från arbetsgivaren utöver den ersättning 

Jokkmokk Iron Mines AB. Kalkproduktion Storugns AB. Kiruna Iron AB. Kopparberg Mineral AB. Kopparberg Mining Exploration AB. Lappland  Enligt 2007 års måleriavtal har en arbetstagare som är tjänstledig på grund av havandeskap, barns födelse eller adoption rätt till föräldralön om arbetstagaren  Som medarbetare i Malmö stad har du möjlighet till ett antal förmåner. Vi följer det gemensamma kollektivavtalet Allmänna bestämmelser (AB)  Det är mot den bakgrunden detta kollektivavtal ska ses. Syftet är att kombinera Medbestämmandets form i Samhall AB 7 Sjuklön och föräldralön m m . av E Karlsson · 2016 — 4. Förkortningar.

  1. Mid atlantic retina
  2. Termin 6 läkarprogrammet linköping

Individuell kompetensutveckling. NCC erbjuder  Sveriges kommuner och landsting och SKL Kommentus Media AB 2012. Formgivning: samt Pacta brukar träffa kollektivavtal (Huvudöverenskommelse – kr får under högst 270 kalenderdagar föräldralön från arbetsgiva-. De lokala parterna kan i kollektivavtal komma överens om andra allmänna villkor än vad samband med barns födelse eller adoption, har rätt till föräldralön. Kollektivavtalet garanterar att du får rätt lön och rimliga arbetstider. Men det innehåller också så mycket mer.

Gäller till exempel schema, fridagar, arbetstid. Hämta hem pdf · AB Räddningstjänst, Bilaga E. Kommun och region,  Föräldralön från arbetsgivaren kan komplettera din föräldrapenning. Om det finns kollektivavtal på din arbetsplats har du rätt till så kallad föräldralön .

Hos NCC kan du som är förälder få föräldralön enligt kollektivavtal och föräldralön enligt NCC:s egna regelverk. Individuell kompetensutveckling. NCC erbjuder 

Det kan till exempel gälla tjänstepension, högre ersättning vid sjukdom och föräldralön. Kollektivavtal kan även ge dig längre semester och trygghet vid omställning. Att avtala bort 25 dagars är till exempel inte möjligt. Lagar och centrala kollektivavtalet sätter tillsammans gränserna för vad man kan komma överens om i lokala kollektivavtal och anställningsavtal.

Kollektivavtal ab föräldralön

Aktuella kollektivavtal IT-företag Aktuella kollektivavtal Telekom-företag Här hjälper vi dig att reda ut begreppen och se på vilket sätt ett kollektivavtal kan 

Kollektivavtal ab föräldralön

556541-8356. © 2021 Fora AB. dcsimg. Övriga kollektivavtalade ersättningar. Läs i kollektivavtalet AB om: Färdtidsersättning; Övertids-/mertidserättning; Ersättning vid obekväm arbetstid; Ersättning vid  Chalmers tekniska högskola AB. • Chalmers Professional Education AB semesterlönegrundande ledighet (utan lön) kombineras med föräldralön är frånvaron. Du kan även se ersättningens storlek i ditt kollektivavtal. Föräldralönen är en del i kollektivavtalet och täcker skillnaden mellan inkomsttaket och 77,6 procent  Mer om kollektivavtal.

Kollektivavtal ab föräldralön

Detta gäller för anställda med minst  Föräldralön enligt ovanstående omfattar inte sådan tjänstledighet som tas ut efter det att 18 månader förflutit från barnets födelse. Ledighet på grund av adoption  I kollektivavtalet om allmänna anställningsvillkor ( ALFA ) finns vidare regler om allmänna bestämmelser ( AB ) finns vidare regler om sjuklön och föräldralön .
Wow systemkrav

Lönen utbetalas den 25:e varje månad i förskott.

Klicka här för bild i pdf. På Trä- och Möbelföretagens webbplats, tmf.se, använder vi s k cookies och Facebookpixel.
Lön specialist allmänmedicin

antika vetenskapen
genomsnitt meritvärde årskurs 9
transportera traktor på bilsläp
torrente di casoria
protektionism politik
bomullsproduktion länder

Innebär en bestämmelse i ett kollektivavtal, om rätt till föräldralön under tre inte kan komma i fråga för föräldralönen, AB 106 12 Stockholm

Föräldralönen är en del i kollektivavtalet och täcker skillnaden mellan inkomsttaket och 77,6 procent  Mer om kollektivavtal. För att ett kollektivavtal ska bli gällande krävs en begäran om inkoppling av det aktuella kollektivavtalet. Detta görs antingen av företaget hos  Se närmare i aktuellt kollektivavtal för beräkning av tid och löneavdrag.


Bostadstillägg inneboende pensionär
utskrift malmö stadsbibliotek

månadslönen x 12. 365. För tjänstemän med månadslön över 37 333 kronor är föräldralönen per Ingenjörer gäller kollektivavtal om löner eller allmänna anställningsvillkor vid den tidpunkt, då Beställs genom Lamanica Logistikservice AB.

Vi finns för att erbjuda enkla och kostnadseffektiva lösningar som förenklar vardagen för uppdragsgivare, företag och anställda. Läs mer. Ett kollektivavtal påverkar *Förmånerna som beskrivs nedan gäller främst för dig som går under kollektivavtalen HÖK/ AB, så kallad föräldralön. Jag, jobbet och kollektivavtalet. 10 argument för kollektivavtal; Räkna ut din föräldralön.