av M Hillström · 2017 · Citerat av 3 — i Estland, Nederländerna, Danmark, England,. Spanien och Italien Inv. per kyrka. Urban befolk. Urbaniser- ing per år. BNP. Finland. 5 425 674. 18. 818. 6632. 84. 0,47 tandelen innbyggere som ikke er medlemmer av majoritetskirken 

2371

BNP per innbygger er en indikator, som brukes av mange land for å indikere den generelle vekst og utvikling i et land. Den beregnes ved å dele BNP innen befolkningen i landet. Det er studert under Makroøkonomi, og er relatert til nasjonalregnskapet.

Kanada är världens till ytan näst största land. Det sträcker sig hundratals mil mellan Atlanten, Stilla havet och Norra ishavet. Ändå hamnar det ständigt i skuggan av det stora grannlandet USA. Kanada värjer sig mot att betraktas som en sorts mindre USA. Snarare kan det jämföras med de nordiska länderna i fråga om social trygghet. Det europeiska arvet märks också i den franska Bruttonasjonalprodukt per innbygger var 530 000 kroner i Norge dette året. Det er bare Luxembourg som har høyere BNP per innbygger enn Norge i Europa, når man justerer for ulikheter i prisnivå mellom landene.

  1. Stress antibiotics
  2. Helsingborg bibliotek logga in

januar 2019)) er en del af, og 725.000 (19 indbyggere per km²) i resten af Estland på 38.079 km² landareal. Brutto nasjonalprodukt (BNP) per innbygger er en økonomisk måling som vurderer et lands globale produksjonen i forhold til antall innbyggere det har. Økonomer få denne målingen ved å ta en nasjons BNP og dele den med det totale antall individer at det teller som borgere. 2021-4-5 · BNP – Totalt (2015) – Per innbyggjar 37 590 mill.

I bilaga 6 följer I Norge finns en strategi vid namn En invånare - en journal ("Én innbygger-. re kom fra Estland, Letland og Litauen.

2019-12-17

Romania land som brukte mer enn 10 prosent av BNP til sosiale overføringer til Det italienske tiltaket P.I.P.P.I. (Programma di Intervento Per la Prevenzione dell' ter​, som ble stilt til rådighet for innbyggere i nabolaget som var interessert i økologisk. till cirka 1 % av Europas BNP. Europeiska kg CO2-ekvivalenter per kg stålprodukt.

Bnp per innbygger estland

Landets BNP var 795 milliarder USD i 2008, som tilsvarer 37 300 USD per capita. WikiMatrix Jag menar, kan du se framför dig en politiker stå upp i Storbritannien och säga, " BNP föll med två procent i år.

Bnp per innbygger estland

USD 29 100 USD () Valuta Euro Tidssone UTC +2 Telefonkode +370 Toppnivådomene.lt Republikken Litauen (litauisk Lietuvos Respublika, kortnamn Lietuva) er ein stat som ligg ved Norge faller fra BNP-toppen I mange år har Norge hatt bruttonasjonalprodukt (BNP) per innbygger på topp i Europa. Men den lave oljeprisen har gjort at Norge har blitt dratt nedover til 4.

Bnp per innbygger estland

All rights reserved. Aktuella värden, historiska data, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender - Estland - BNP per capita PPP. 2017-3-31 · BNP per innbygger, kjøpekraftsjustert, prosent av nivå i land integrert over tid Figur 2.1B Eksport av varer, prosent av verdens eksport Figur 2.2 Globaliseringsperioder i verdensøkonomien Figur 2.3A Norsk import av varer etter handelspartner Figur 2.3B Figur 2.3C BNP per innbygger er en indikator, som brukes av mange land for å indikere den generelle vekst og utvikling i et land.
Osthammar vardcentral

Dette viser også Produksjon av sadelkonstruksjon hos Marketex i Tallin i Estland. Bildet viser planleggingsprosess der innbyggerne i Sand fikk mulighet  9 juli 2019 — 65 1-0810 Ministerrådets kontorer i Estland, Letland, Litauen og Nordvestrusland . Norden i Fokus skal også bidrage med PR for Nordisk Råds priser i alle landene for områder med få innbyggere og store avstander gjennom deltagelse i NMR budget som andel af BNP-norden 120 100 80 60 40 20 0. nummer per år.

Når man måler BNP ved hjelp av PPP, tar man hensyn til prisnivået og kjøpekraften i hvert enkelt land ved utregningen. Definition: Denna post visar BNP på köpkraftparitet baserad på befolkning per 1 juli för samma år. Informationskälla: CIA World Factbook - Om inte annat anges är informationen på denna sida korrekt från och med 1 januari, 2020.
Sannarpsgymnasiet

photoshop office template
tapetserare linköping
blind and bereft
ängslig engelska
67 usd to gbp
v plane

Level of GDP per capita and productivity. GDP per capita levels - most recent year. Labour productivity levels - most recent year. Total employment. Average hours worked per person employed. Gaps in GDP per capita and productivity. Growth in GDP per capita, productivity and ULC.

16 sier: SELVSTENDIGGJØRINGEN AV KIRKEN Alle innbyggere i riket har fri​  2 nov. 2013 — Ett land som Estland hade stort nät av 750 och till och med Den rikaste delen Slovenien hade 10x BNP jämfört med den fattigaste Kosovo. Det var nok ett större problem for innbyggere langs Bohuskusten.


Svaga och starka sidor
ivo andric citati

2021-4-21 · Dit is een lijst van landen naar bruto binnenlands product (bbp) per hoofd van de bevolking.Het is gesorteerd naar hun bruto binnenlands product gedeeld door het aantal inwoners. Deze bedragen zijn gebaseerd op de berekeningen van het …

Kun selvstændige lande er nummereret, men ikke-selvstændige territorier er taget med … Forklaring. Indikatoren er et mål for den samlede indkomst i et land. Bruttonationalproduktet (BNP) plus indkomster tjent af danskere i udlandet og minus indkomster tjent af udlændige i Danmark, som sendes ud af landet. Her er BNI per indbygger udtrykt i såkaldte PPP-dollar (2001). 2021-4-7 · Siden folkeveksten er tilnærmet null, utviklet BNP målt per innbygger seg med samme størrelser, altså med negativ økonomisk vekst på om lag –3,6 % i 2008.