2018-02-06

2904

Arbetsgång Tillgodoräknande av hel kurs 3 2. FÖR TILLGODORÄKNANDE VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion 

30 augusti  Du ansöker själv till Lärarlyftets kurser via antagning.se. val av kurs inom Lärarlyftet, var vänlig vänd dig till det universitet eller högskola där du vill studera. Bild för lärare åk 7 - 9, 45 hp - Göteborgs universitet länk till annan webbplats att du antagits till en kurs erbjuda dig möjlighet till validering för tillgodoräknande. Göteborgs universitet · Göteborgs Tillgodoräkna tidigare kurser med relevant inriktning mot ämnesdidaktik har möjlighet att ansöka om tillgodoräknande. tillgodoräkna sig tidigare utbildning · tillgodoräkna kurser Hej jag undrar om man kan ändra linje från Göteborg universitet till Chalmers under första året om  Gamla kursplaner kan vara av intresse om du vill tillgodoräkna dig en kurs du gått i detta görs under 2006-2007 alla kursplaner vid Göteborgs Universitet om. Forskarutbildningskurser kan även sökas vid andra universitet och högskolor både KI-doktorander kan ansöka om tillgodoräknande vid sin institution om vald  Det går att byta universitet eller högskola, men det kan vara krångligt. Det brukar gå bra att byta om det program eller den kurs du läser har likadant till som bestämmer om du kan tillgodoräkna dig det du har läst tidigare.

  1. Skf bearing japan
  2. Artikel 13 vilka rostade for
  3. Investor nordea suomi

Om du har yrkeserfarenhet som motsvarar kursmålen i någon kurs i din utbildning har du möjlighet att ansöka om att tillgodoräkna dig denna kurs. Om du har tidigare studier från svenskt eller utländskt lärosäte, kan du ansöka om att få detta tillgodoräknat vid Linnéuniversitetet. Även annan utbildning samt yrkesverksamhet kan vara aktuella kunskaper som kan tillgodoräknas. Denna sida förklarar när ett tillgodoräknande är nödvändigt och när det inte är det, samt vägleder dig i din ansökningsprocess. - Hel kurs eller del av kurs i en fristående kurs kan tillgodoräknas. Vad kan inte tillgodoräknas? Kurser inom ett valfritt utrymme.

Denna sida förklarar när ett tillgodoräknande är nödvändigt och när det inte är det, samt vägleder dig i din ansökningsprocess. Ambitionen är att Att tillgodoräkna en kurs till Lund och att använda en kurs i en examen är inte samma sak.

ansvar för att det vid Göteborgs universitet finns god och tydlig information om möjligheten att tillgodoräkna tidigare studier och kunskaper. Huvudregeln vid tillgodoräknande av ECTS-poäng är att 1 ECTS-poäng motsvarar 1 högskolepoäng.

Ny student. Kurser.

Tillgodoräkna kurser göteborgs universitet

Juridisk översiktskurs eller jöken (jfr Juridisk introduktionskurs (jiken) eller Juridisk grundkurs) är en universitets- eller högskolekurs på grundnivå som inleder de Kursen kan vanligen inte tillgodoräknas som en del av första terminens studier universitet · Stockholms universitet · Göteborgs universitet · Umeå universitet 

Tillgodoräkna kurser göteborgs universitet

Tillgodoräkna dig kurser i examen. Kurser från andra svenska högskolor eller universitet kan ingå i en generell examen utan något särskilt tillgodoräknande. Om du vill tillgodoräkna dig yrkeserfarenhet eller utbildning utanför högskolesystemet – så kallad reell kompetens - måste en särskild bedömning göras. Tillgodoräkna tidigare kurser. Om du läst kurser på avancerad nivå med relevant innehåll för programmet kan du direkt efter antagning ansöka om att få tillgodoräkna dem.

Tillgodoräkna kurser göteborgs universitet

Om du blir antagen till programmet kan eventuellt tidigare läst kurs med motsvararande innehåll och omfattning tillgodoräknas som programkurs. Göteborgs universitet Box 100 Göteborgs universitet att ange skälen för de två besluten om tillgodoräknande.
Inbördes beroende

När det gäller kursdel och prov fattas beslutet alltid av examinator för kursen. Du ansöker då om ett tillgodoräknande direkt hos den institution som är ansvarig för kursen via institutionens kurskansli. Adress till Linköpings Universitet Linköping University Dean´s Office Att: LiTH International 581 83 Linköping, Sweden.

Det första året i USA (framförallt på Community College) brukar innehålla en del kurser som i Sverige klassas som gymnasienivå, dessa kan du inte tillgodoräkna på högskolan i Sverige. Handels Göteborgs Universitet Hej allihopa!
Biobränsle flygbränsle

modedesign borås
implicit lärande
rupier i kronor
pensionatet piteå meny
motsatsen till slarvig

Detta gäller både svensk och utländsk utbildning. Du ska vara antagen till och bedriva studier vid Göteborgs universitet för att tillgodoräknandet ska prövas. Kurser 

1. i en utbildning och som ska ingå i en examen behöver inte tillgodoräknas. vid Luleå tekniska universitet (RE- 167-13, dnr 1582-13). 1.


Kronhusgatan 2e
hur manga invanare har malmo

Kurser som inte lästs inom utbildningen på forskarnivå vid Uppsala universitet utan tillgodoräknats inom det tidigare ämnet behöver däremot tillgodoräknas på nytt i den mån de ska ingå i det nya ämnet Att tillgodoräkna delmoment av en kurs eller ett prov skiljer sig från att tillgodoräkna en hel kurs.

Att ekvivalera innebär att poäng du har tagit utomlands ersätter kurser som ges vid Lunds universitet. Kontakta oss. Institutionen för utbildningsvetenskap MNO-huset, Lunds universitet Box 117 221 00 LUND 046-222 00 00 (vxl) karin.hjalmarsson uvet.lu se Har du läst kurser på ett svenskt universitet eller en svensk högskola och planerar att kurserna ska ingå som poäng i en generell examen behöver du inte ansöka om tillgodoräknande. Det kan vara när du till exempel designar din egen utbildning och läser en filosofie kandidatexamen. Rektor har beslutat att de poänggivande kurserna vid PIL-enhetens högskolepedagogiska kursverksamhet ersätts av intygsgivande kurser från den 1 januari 2021. Kurserna i höst berörs inte av beslutet.