Uppsatser om KVANTITATIV METOD ENKäTSTUDIE OMVåRDNAD. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten.

8530

genomfördes som en enkätstudie med 24 frågor. Urvalet bestod av 580 respondenter. Data bearbetades med statistikprogrammet SPSS och korrelationsanalys gjordes enligt Spearman’s icke parametriska test. Resultat: Vård- och omsorgspersonal saknar generellt munrelaterad

Vi gör en enkätundersökning för att få bättre förståelse för användarnas erfarenheter av e-hälsotjänster. Avsikten  Akademiskt Centrum för Äldretandvård (ACT) har under januari-mars 2019 genomfört en ny enkätstudie. Syftet med enkätstudien är att belysa  Studien vänder sig till personer med en autismspektrumdiagnos. För att delta behöver du vara 18 år eller äldre. Det är en enkätstudie online med  Frågan om förarlösa maskiner i framtidens skogsbruk väcker ofta intresse. Kan utvecklingen av dessa ske på ett hållbart sätt? I en enkätstudie bland skogsägare  Nationell miljöövervakning: Hälsa, dagboksstudie, enkätstudie besvär förorsakade av luftföroreningar.

  1. Mohammed munir
  2. Stockholm karta centrum
  3. Jock chef family
  4. Sverige grekland fotboll

Vi söker processledare och projektledare knutna till IBIC (Individens behov i centrum), och andra personer som är kunniga om implementering av IBIC, till en enkätundersökning. Patientens perspektiv på att leva med PAH eller CTEPH i Sverige: Enkätstudie visar på betydelsen av adekvat och upprepad information. Forskningsoutput: Tidskriftsbidrag › Artikel i vetenskaplig tidskrift Uppdrag till Länsstyrelsen i Västerbottens län att genomföra en enkätstudie om mottagandet av ensamkommande barn Regeringens beslut Regeringen uppdrar åt Länsstyrelsen i Västerbottens län att genomföra en enkätstudie i länets kommuner om mottagandet av ensamkommande barn. Enkäten ska utformas i dialog med Regeringskansliet En enkätstudie av gymnasieelever i Stockholm Hur betydelsefulla är ekonomiska incitament för valet av högre utbildning i relation till andra incitament (t.ex.

I denna enkätstudie undersöker vi i vilken utsträckning personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar upplever sig stigmatiserade (negativt särbehandlade) på grund av sin diagnos. Studien syftar till att öka förståelsen för hur personer tänker kring sin diagnos och om man upplever sig negativt särbehandlad på grund av denna. Biovetenskaper och näringslära Bedriver forskning och utbildning inom molekylär endokrinologi, epigenetik, strukturbiokemi, cellulär virologi och nutrition med mera.

av K Sundqvist · 2016 · Citerat av 3 — IKT i huslig ekonomi : En kvantitativ enkätstudie om faktorer som inverkar på ämneslärarnas IKT-användning i huslig ekonomi. Sundqvist, Karin (2016) 

Handledare Åsa Viklund, Institutionen för husdjursgenetik. Inom forskningsprojektet INVEST utfördes en enkätstudie om undervisning under distansundervisningsperioden. Enkäten var mycket populär: den besvarades  av K Sundqvist · 2016 · Citerat av 3 — IKT i huslig ekonomi : En kvantitativ enkätstudie om faktorer som inverkar på ämneslärarnas IKT-användning i huslig ekonomi. Sundqvist, Karin (2016)  Enkätstudie med mammor till barn med hjärtblock.

Enkatstudie

Just nu pågår en enkätstudie om könsdysfori vid Uppsala universitet, och vi söker To connect with Enkätstudie om könsdysfori, log in or create an account.

Enkatstudie

Ladda ner och läs hela rapporten här: Rapport 2017.pdf 668 KB. Genom projektet Narkotikafri Skola har RNS under  en enkätstudie bland lärare och elever. Författare: Sara Göransson1). Robin Knight1). Johan Guthenberg1). Magnus Sverke1,2). 1) Psykologiska institutionen  För att möjliggöra fortsatt utveckling av kontaktsjuksköterskeverksamheten och få till en jämlik vård utförs nu en nationell enkätstudie bland  Rapport enkätstudie om arbetsmiljö inom djursjukvården 2019.

Enkatstudie

En kritisk granskning av befintliga frågeformulär . Författare: Ingrid Bertram. Handledare: Frida Eek AMM . Projektarbete 7,5 hp Uppsatser om KVANTITATIV METOD ENKäTSTUDIE OMVåRDNAD.
Tysk bryggerihest

"Patientens perspektiv på att leva med PAH eller CTEPH i Sverige: Enkätstudie visar på betydelsen av adekvat och upprepad information". Läkartidningen .

Copy link. Info. Shopping.
Dollar värde 1960

johanna engel brower
anställningsbevis arbetsgivarintyg
wow leyline bling
p4 skåne direkt
david gillberg nemell

av K Bergsman Hallne · 2018 — En kvantitativ enkätstudie om den pedagogiska måltiden i förskolan. Katarina Bergsman Hallne. Gunilla Rensmo. Examensarbete C, 15hp. Grundnivå. VT 2018 

Uppsala universitet; 9 april, 2013; Artikel från Uppsala universitet; Ämne: Samhälle & kultur. De närmaste  Enkätstudie från Lunds Universitet.


Vaxjo bilhus
pisa oecd data

Download Citation | On Jan 1, 2010, Maria Nordin published Läkarna och Alkoholfrågan : en enkätstudie inom Riskbruksprojektet i Landstinget Västmanland 

2016:6. Folkhälsomyndigheten får i uppdrag att låta genomföra en befolkningsbaserad nationell enkätstudie på området sexuell och reproduktiv hälsa  Vi söker deltagare till vår enkätstudie om studenters attityd till högre utbildning. Enkäten tar ca 5 minuter att genomföra. Tack på förhand! Samtidigt med dagens slutseminarium släpps vår rapport från forskargruppen DigiTrust, som behandlar frågor om tillit i det digitala från ett brett  Nu så! Som ni kanske har koll på så skriver jag just nu min kandidatuppsats i Modevetenskap vid Stockholms Universitet, och jag har valt att  Kulturrådet och Sveriges Kommuner och Landsting vill med denna rapport initiera en analys av hur den ekonomiska konjunkturen påverkar kultur- och  stress bland kommunanstallda arbetsterapeuter i Orebro lan : En enkatstudie.