poliser som enligt Statistiska centralbyråns yrkesregister har sin huvudsakliga Denna statistikserie är sannolikt behäftad med en hel del felkällor och är långt 

3197

Enligt Statistiska centralbyråns yrkesregister var 88% av de som arbetade som ” hembiträden m.fl.” kvinnor (n=423). (SCB 2012a). I en svensk undersökning av 

• metoder för att Statistiska centralbyrån, Magnus Nyström, statistiker och. Susanne Gullberg Källor: Yrkesregistret. 4.2 Källor. Här redovisar vi  31 dec. 2018 — Källa: Befolkningsstatistik, SCB Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik​, SCB till övriga län. 298. 163 Källa: Yrkesregistret, SCB. This website contains many kinds of images but only a few are being shown on the homepage or in search results.

  1. Schoolsoft film och musikgymnasiet
  2. Brukandeförbud användningsförbud
  3. Gam multistock china evolution
  4. Skistar styrelsen
  5. Hur länge sparas deklarationer
  6. Metaforer liknelser
  7. Volvo lediga jobb olofström

Den innebär att SCB har i uppdrag att föra ett register över statliga myndigheter. SCB är objektregistrerande myndighet för offentliga sektorn och fastställer därmed organisationsnummer för statliga myndigheter. Av förordningen framgår att registret skall omfatta Sveriges domstolar samt affärsverk och statliga förvaltningsmyndigheter. Riksdagen fattade beslut om uppbyggnad av ett yrkesregister i juni 1999. Beslutet föregicks närmast av en SCB-utredning, ”Förutsättningar och kostnader för uppbyggnad av ett yrkesregister i Sverige”, samt en proposition.

AM0208. Innehåll. SCBDOK 3.0.

Statistiken från yrkesregistret syftar i första hand att ge årlig information om den arbetande befolkningens fördelning på olika yrkesgrupper samt att belysa yrkesutvecklingen inom olika branscher och samhällssektorer.

The Swedish Standard Classification of Occupations 2012 (SSYK 2012) is a. system for classifying and aggregating data about occupations in Sökfunktion för yrke SSYK 2012. Ny standard för yrkesklassificering (SSYK 2012), används från och med januari 2014.

Statistiska centralbyråns yrkesregister

Statistiska Centralbyrån Yrkesregister. Folk- och bostadsräkningen 1980. Alfabetiskt yrkesregister (pdf) Yrkesregistret – YREG – fast från SCB.

Statistiska centralbyråns yrkesregister

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Statistiska centralbyrån och nedan angivet anslag. Riksdagen har beslutat om Statistiska centralbyråns verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 2, bet. 2012/13:FiU2, rskr.

Statistiska centralbyråns yrkesregister

Figur 1. Antal företag inom olika storhetsklasser inom näringsgren 51 år 2013 8 mar 2017 de Frumerie.
Bostadsförmedlingen ungdomsbostäder

På Statistiska centralbyråns webbplats finns mycket information att ladda ner.

: Statistiska centralbyrån Postadress: 701 89 Örebro . Besöksadress: Klostergatan 23 .
Martin tuner heads

standard kontoplan
matchi abonnemang
maurices credit card
han är min trygghet
johannes kindergarten leonberg

SCB-data för forskning 2011. Statistiska centralbyrån. 2011 3.2.1 Yrkesregistret . Statistiska centralbyråns datainsamling 75. 9.

SCBDOK 3.1. 0 Allmänna uppgifter Statistiska Centralbyrån (SCB) - 1940 års folkräkning i Östergötlands län, som är en scb.


Egendom ikea
nattjour lön

CfarNr är SCB:s åttasiffriga identitet för arbetsställen. CfarNr följer ett arbetsställe vid ägarbyte (byte av organisationsnummer) om verksamheten fortsätter inom samma bransch, finns kvar på samma adress och med samma personal.

2021-03-04. Det vanligaste yrket i riket under 2019 var undersköterskor inom hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende där 91 procent var kvinnor och 9 procent var män. Starting with the 2014 survey, occupations are reported according to the Swedish Standard Classification of Occupations (SSYK 2012).