Inte minst här på Högskolan i Gävle lyfts hållbarhetsperspektiv fram i utbildning och forskning. Utifrån ämnets utveckling och teoribildningar delas företagsekonomi ofta in i fyra olika delämnesområden: Externredovisning, ekonomi- och verksamhetsstyrning, organisation/ledarskap samt marknadsföring.

5946

Budget och verksamhetsplanen följs sedan upp i delårsrapporter och i årsredovisningen. Årsredovisningen är en uppföljning av föregående års verksamhet och redovisar ekonomi, mål och verksamhet för året som har gått. Under pågående år görs också avrapporteringar i form av delårsrapporter, även kallat tertialbokslut.

Kursen är praktiskt inriktad med genomgång av arbetsmetoder för en modern ekonomi- och verksamhetsstyrning. Du lär dig att utvärdera och utveckla ekonomi- och verksamhetsstyrningen i främst mindre och medelstora företag, något som ökar din förmåga att bättre utnyttja de styrverktyg som finns och att föreslå förbättringar både i din egen verksamhet och för dina kunders. Verksamhetsstyrning är de åtgärder som ledningen på olika nivåer i ett företag eller en myndighet vidtar för att uppnå ett visst resultat [1].Syftet är att på ett bättre sätt leda, styra och utveckla verksamheten, samt använda resurser så effektivt och rättssäkert som möjligt. Nedanstående är fyra exempel på utvecklad verksamhetsstyrning: Personalekonomi Impulser från fyra olika håll: nationalekonomin, sociologin, företagsekonomin och arbetspsykologin. Företagsekonomer ansåg i början av 60-talet att det var dags att börja värdera personalresurser, senare betecknat Human Resource Accounting. Riktlinjer för ekonomi- och verksamhetsstyrning 1.

  1. Skatteexpert stockholm
  2. Outlook 500 error
  3. Trafikverket nassjo
  4. Region vasternorrland lediga jobb
  5. Biblioteket e bocker
  6. Skelleftea kommun vaxel
  7. Testa koncentrationsförmåga
  8. Vad innebär att checka in
  9. Vad innebär att checka in

Tillämpningen ska vara konkret och resultera i diskussioner rörande användandet av specifika tekniker inom det valda konceptet. Undervisning Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, tillämpningsövningar och handledning. Förkunskaper Ekonomi- och verksamhetsstyrning B Kunskap och förståelse: • beskriva metoder och modeller inom internredovisning • förklara ekonomi- och verksamhetsstyrningens historiska utveckling och idégrunderna bakom traditionell och modern verksamhetsstyrning. • redogöra för fallstudiemetodikens uppbyggnad och vetenskapliga grund Ekonomi- och verksamhetsstyrning B. Första delen i denna kurs presenterar traditionella modeller som är utvecklade för att sortera och kategorisera olika typer av styrning. Speciellt fokuseras här olika verktyg för styrning. Det görs kopplingar till tidigare kurser på grundvinån där … Ekonomi- och verksamhetsstyrning C Kursen syftar till att ge insikter kring olika synsätt, medel och modeller att styra verksamheter i företag och organisationer. Särskilt uppmärksammas en utveckling från traditionell ekonomistyrning (management accounting) till nyare styrmodeller som tex balanserade styrkort och Empowerment.

Effekter av konkurrens 37 Verksamhetsstyrning går ut på att styra verksamheten mot företagets målsättningar. Ekonomistyrningen fokuserar i huvudsak på ekonomisk information, medan verksamhetsstyrning fokuserar på alla sorters resurser i en verksamhet och förespråkar proaktiva satsningar.

Välkommen till kursen Ekonomi- och verksamhetsstyrning A 7,5hp (campus) På denna sida kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema.

Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema. Ekonomi - och verksamhetsstyrning C 7.5 hp Område Företagsekonomi Kursen syftar till att ge insikter kring olika synsätt, medel och modeller att styra verksamheter i företag och organisationer. Högskolan använder antiplagiatsystem för att förebygga och upptäcka fusk i samband med skriftliga inlämningsuppgifter.

Ekonomi och verksamhetsstyrning hig

Nedanstående är fyra exempel på utvecklad verksamhetsstyrning: Personalekonomi Impulser från fyra olika håll: nationalekonomin, sociologin, företagsekonomin och arbetspsykologin. Företagsekonomer ansåg i början av 60-talet att det var dags att börja värdera personalresurser, senare betecknat Human Resource Accounting.

Ekonomi och verksamhetsstyrning hig

och systematisk process för att påverka verksamheten i riktning mot önskat resultat, effektivitet och ekonomisk ställning. Verksamhet och ekonomi måste ständigt balanseras.

Ekonomi och verksamhetsstyrning hig

Verksamhetsstyrning med inriktning på kund, medarbetare samt utveckling34 3.7.3. The balanced scorecard – Det balanserade styrkortet 35 3.8. Variabeln konkurrens 36 3.8.1. Effekter av konkurrens 37 Verksamhetsstyrning går ut på att styra verksamheten mot företagets målsättningar. Ekonomistyrningen fokuserar i huvudsak på ekonomisk information, medan verksamhetsstyrning fokuserar på alla sorters resurser i en verksamhet och förespråkar proaktiva satsningar. Mål & verksamhetsstyrning, intensiv Vill du öka din förmåga att fokusera på rätt saker, i rätt tid med rätt arbetssätt?
Altan bygge

Ekonomi - och verksamhetsstyrning C 7.5 hp Område Företagsekonomi Kursen syftar till att ge insikter kring olika synsätt, medel och modeller att styra verksamheter i företag och organisationer. Högskolan använder antiplagiatsystem för att förebygga och upptäcka fusk i samband med skriftliga inlämningsuppgifter. Akademin för utbildning och ekonomi Faculty of Education and Business Studies KURSPLAN Ekonomi- och verksamhetsstyrning C 7,5 hp Management accounting C 7.5 cr Fastställd av Akademin för utbildning och ekonomi Version Värderingsförmåga och förhållningssätt: • reflektera över och värdera praktiska och vetenskapliga aspekter på metoder och modeller inom ekonomi- och verksamhetsstyrning.

Gäller till 2013-02-11 - Kurskod FEG230 Kurslitteratur Almqvist, R., Holmgren Caicedo, M., Johansson, U., & Mårtensson, M., (senaste upplagan). Ansvarsfull verksamhetsstyrning. Malmö: Liber.
Billigt bröllop

sophiahemmet specialisttandlakare
export firma outlook
karta gävle
logic works download
körkort teoriprov boka
plantskola ostergotland

Utbildningen IHM Verksamhetsstyrning omfattar en läranderesa som integrerar de olika ämnesområdena ekonomi, marknadsföring, ledarskap och organisation i sammanhanget av en operativ verksamhet som verkar för att den löpande driften är effektiv i fråga om kundnytta och resursanvändning.

Gäller till 2013-02-11 2013-08-25 2013-08-26 2014-06-18 2014-06-19 - Kurskod FEG130 Kurslitteratur Andersson, G., (senaste upplagan). Ekonomistyrning - Beslut och handling. Studentlitteratur. sidor: ca 510 Andersson, G., (senaste upplagan).


300cc motorcykel
volvo 1960s sports car

Avdelningen för ekonomi AUE, HIG. Tentamen i Ekonomi- och verksamhetsstyrning A. Kursen gavs första gången HT Kurskod FEG FEK Skriftlig tentamen 7,5 Hp Datum 2014 - 08 - 21 Tid 09.00 – 14. Hjälpmedel Miniräknare, ej mobiltelefon, (minnet skall vara tömt) Ansvarig lärare Sture Lifh 070 - 260 40 66 Ann Wetterlind Dörner 0735 - 313302

Gäller till 2013-02-11 2013-08-25 2013-08-26 2014-06-18 2014-06-19 - Kurskod FEG130 Kurslitteratur Andersson, G., (senaste upplagan). Ekonomistyrning - Beslut och handling. Studentlitteratur.